Bent u ook nieuwsgierig naar de eerste schetsen van de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Westwoud? Kom dan tijdens de inloopmiddag of -avond op 4 december kijken naar het eerste schetsontwerp.

Wat ging vooraf?
In juni 2019 is een programma van eisen gepresenteerd met daarin de functies die in de MFA worden gehuisvest. De gemeenteraad is in juli 2019 akkoord gegaan met de realisatie van de MFA in Westwoud, waarin onder andere basisschool De WestWijzer, appartementen van de woningstichting en een geheel vernieuwde gymzaal worden gerealiseerd. Een eerste stap in het vervolgproces is het maken van een schetsontwerp.
De afgelopen periode heeft een architectenselectie plaatsgevonden. Drie regionale architecten hebben op basis van het programma van eisen een schetsontwerp ingediend. Deze schetsen zijn onder andere op financiële en ruimtelijke haalbaarheid beoordeeld door een selectiecommissie. Uit deze selectie is één schetsontwerp overgebleven.

Inloopmomenten
Op woensdag 4 december 2019 houden we een tweetal inloopmomenten in dorpshuis De Schalm. Tijdens deze inloopmomenten kunt u het door Nieuweboer Architecten uit Zwaagdijk opgestelde schetsontwerp bekijken. U krijgt de gelegenheid om vragen te stellen over het ontwerp aan zowel de architect als aan het Grootslag, het schoolbestuur en de gemeente.
Tijdens de inloopmomenten ontvangen wij graag ‘tips en tops’: wat is goed aan het schetsontwerp en wat kan er anders of beter worden ingevuld. De input wordt meegenomen bij de verdere uitwerking van het schetsontwerp tot een zogenaamd voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp.

Datum en tijden
Mede namens Samenwerkingsschool De WestWijzer en Woningstichting Het Grootslag, bent u van harte uitgenodigd om op woensdag 4 december a.s. tussen 16:00 en 18:00 uur of tussen 19:00 en 20:30 uur het schetsontwerp te komen bekijken in dorpshuis De Schalm, Dr. Nuijensstraat 14b in Westwoud.Interessant? Laat het anderen weten!