Westwoud werd op 6 maart ’21 opgeschrikt door een artikel in het NHD met de titel “Windreuzen in Westwoud”. Het betrof het initiatief van agrarier Erik van Essen om samen met het bedrijf Pure Energie op een perceel grond tussen de Oudijk en het Wijzenddijkje 2 windmolens te plaatsen met het idee andere grondeigenaren over te halen om nog eens 3 molens neer te kunnen zetten. De windturbines zouden volgens Van Essen nog groter moeten worden dan de 5 die al langs de Westfrisiaweg staan en in een rij parallel aan het Wijzenddijkje gegroepeerd moeten worden.

Veel mensen bleken dit een onzalig plan te vinden vanwege de verwoestende werking ervan op de landschap, de recreatie rondom het uit de middeleeuwen stammende dijkje en de vogelstand op het Drachterveld. Voorts was het algemene idee dat er met de eerder genoemde 5 molens langs de Westfrisiaweg in dit gebied al genoeg bijgedragen was aan het opwekken van duurzame energie. Dat de initiatiefnemer, zelf wonend in Wieringerwerf, het plan naar eigen zeggen puur uit financieel gewin heeft opgestart “steekt” bij veel mensen.

Al snel sprong een vertegenwoordiging van de verontruste bewoners rond dit gebied in de bres door een facebookpagina “Geen Molens in Westwoud” te starten. Het startartikel, gepubliceerd op 15 maart, bleek een voltreffer. Ruim 13.300 mensen werden met dit artikel bereikt en resulteerde in maar liefst 545 reacties.

Dit bleef het NHD ook niet onopgemerkt, blijkens het artikel in de krant op 17 maart ’21 met de titel “Bouw ze maar in Wieringerwerf”, grotendeels gebaseerd op de reacties op het artikel op Facebook.

Ondertussen heeft de groep “Geen Molens in Westwoud” op 24 maart ’21 een gesprek gehad met desbetreffende wethouder en is de groep met de 5 politieke partijen en de gemeente Drechterland in contact om tijdig het tij te kunnen keren.

Interessant? Laat het anderen weten!