In de MFA komt ruimte voor de basisschool, sociale huurwoningen, kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en voor stichting Jeugdwerk. Ook wordt de gymzaal bij De Schalm verbouwd zodat het MFA hierop kan aansluiten.

Wethouder Dirk te Grotenhuis heeft samen met het schoolbestuur en woningstichting Het Grootslag de intentieovereenkomst Multifunctionele Accommodatie (MFA) voor Westwoud getekend. Met het ondertekenen is de eerste stap gezet voor realisatie van de MFA achter dorpshuis De Schalm.

Doelen en afspraken
Naast de wethouder tekenden bestuurder Ruurd Bijlsma van de stichting samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs en directeur-bestuurder Hans Kröger namens woningstichting Het Grootslag de overeenkomst. In de intentieovereenkomst staan doelen en afspraken tussen de gemeenten en deze twee partijen.

Architect
We kunnen nu aan de slag met de volgende stap: het kiezen van een architect die het ontwerp gaat maken. Er worden 3 architecten uitgenodigd om hun visie en ideeën te presenteren. Eind 2019 is bekend welke architect de klus gaat uitvoeren en wordt er gewerkt aan een voorlopig ontwerp van de MFA. Daarna volgen de stappen voor het volgen van de officiële procedures.

Vitale dorpen
De Vitale dorpenalliantie MFA Westwoud heeft de eerste stappen gezet om te komen tot een multifunctionele accommodatie. Vanuit het programma Vitale Dorpen is deze alliantie van een aantal betrokken inwoners ontstaan. Na een zorgvuldig proces samen met de gemeente is een voorkeursscenario tot stand gekomen voor een MFA. Op 2 bijeenkomsten is dit scenario besproken met de inwoners van Westwoud. De gemeenteraad heeft in juni 2019 geld beschikbaar gesteld voor de realisatie van de MFA.

Op onze website is meer informatie te vinden over vitale dorpen: www.drechterland.nl/vitaledorpen

Foto: rechts op de foto staat Ruurd Bijlsma van het schoolbestuur en helemaal links Hans Kröger van de woningstichting.

Bron:
https://www.drechterland.nl/intentieovereenkomst-voor-nieuwe-multifunctionele-accommodatie-westwoud

Interessant? Laat het anderen weten!