Indien u tijdens de inwonersavond op 5 juni jl. te weinig te weten bent gekomen over de te realiseren MFA, dan kunt u in de bijlagen op uw gemak alle beschikbare plannen en stukken teruglezen.

Op ma. 17 juni a.s. is er om 20:00 uur in het gemeentehuis van Drechterland een zgn. RTG (Ronde Tafel Gesprek) over dit onderwerp. Er zijn dan ook stukken aanwezig. Tijdens dit gesprek hebben de politieke partijen van de gemeente Drechterland de mogelijkheid om vragen te stellen.
U kunt uw vragen hieromtrent aanmelden bij de griffier van de gemeente, Jan Commandeur / e-mail: griffie@drechterland.nl .

Interessant? Laat het anderen weten!