Beste allianties, betrokkenen, inwoners,

Weet u het nog? In 2017 stemde de gemeenteraad in met de dorpsplannen en de gesloten allianties binnen Vitale Dorpen. Na die tijd is er door velen van jullie hard gewerkt aan de uitwerking en/of realisatie van uw plannen en ideeën. Een half jaar terug is een groot deel van uw allianties nog bij elkaar geweest om met elkaar te kijken naar de voortgang.
We zijn nu een half jaar verder en gezien uw grote betrokkenheid bij het project leek het ons goed u te informeren over de voortgang van de diverse allianties. Onderstaand vindt u hier een overzicht van.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben horen wij het natuurlijk altijd graag. U kunt dan contact opnemen via vitaledorpen@drechterland.nl.

Alliantie Starterswoningen Westwoud

De alliantie heeft bijgedragen aan de realisatie van een aantal appartementen in het voormalige gebouw van Konst & van Polen. De alliantie heeft zich nu verbonden met de alliantie Multifunctionele accommodatie (MFA) Westwoud en denkt mee over het onderwerp woningbouw.

Alliantie Verkeersveiligheid Westwoud

De alliantie heeft een grote bijdrage geleverd aan de realisatie van het wandelpad langs het spoor. Er zijn nog een aantal verkeerskundige ontwikkelingen waarbij de alliantie betrokken is.

Alliantie Gastvrijdorp Westwoud

De alliantiegroep Gastvrij Westwoud heeft in september de eerste rondleiding door Westwoud gegeven voor nieuwe inwoners, om kennis te maken in De Schalm en daarna een informatieve wandeling door Westwoud te maken. Een geslaagde ochtend. In maart 2019 staat een nieuwe kennismaking op de planning.

Alliantie Omni(sport)vereniging Westwoud

De alliantie heeft gesprekken met betrokken verenigingen gevoerd. Op basis van de uitkomsten hiervan beraadt de alliantie zich op haalbaarheid van plannen. Zij gaan snel weer met elkaar in overleg.

Alliantie Website Westwoud

De alliantie heeft een website gemaakt, www.westwoud.info, waarop zij in beeld hebben gebracht welke activiteiten er in het dorp zijn. Zij werken nu aan een koppeling met social media.

Alliantie Multifunctionele accommodatie Westwoud

De visie op de MFA is door de gemeenteraad vastgesteld. Samen met de school en de woningcorporatie wordt gewerkt aan een uiteindelijk ontwikkelplan. De alliantie is hier nauw bij betrokken.

 

Bron: nieuwsbrief gemeente Drechterland: Nieuwsbrief voortgang allianties Vitale Dorpen november 2018

Interessant? Laat het anderen weten!