Tijdens deze bijeenkomst op 14 november 2017 in het Gemeentehuis in Hoogkarspel is per alliantie gekeken wat de stand van zaken. Onderstaand een kort overzicht hiervan.

Starterswoningen

Ambtenaar: Frank Weghaus
Alliantiehouder: Atie Boekweit
Svz: Er worden 15 starterswoningen in het “Konst en van Polengebouw” gerealiseerd waarvan er tien onder de aftoppingsgrens blijven en 1 woning voor een statushouder beschikbaar wordt gesteld. Verder liggen de activiteiten van de alliantie wat stil en wordt vooral gekeken naar de ontwikkelingen rond de MFA. Lees verder...