“40 mille per jaar voor omwonenden windpark Westfrisia” kopte het NHD na de goedbezochte voorlichtingsavond op 22 januari jongstleden, belegd door de Stichting Omwonenden Windpark Westfrisia (SOWW). Voor de bewoners van de Oudijk blijkt deze kreet nogal weerbarstig te zijn want de vergoedingen voor hen zullen gering zijn.

Geluidscontouren

Verzet

De SOWW is onstaan uit de groep “Tegenwind Zwaagdijk/Oudijk’ die zich jarenlang heeft verzet tegen de komst van de mastondeuze windmolens, type Enercon E920, die met een tiphoogte van maar liefst 131 meter hoog boven het maaiveld uit rijzen. Het verzet richtte zich op de verwachte overlast door slagschaduws, geluid en horizonvervuiling. Door een bestuurlijke kronkel in het provinciehuis te Haarlem zijn de windmolens er uiteindelijk toch gekomen. De SOWW heeft vervolgens zijn uiterste best gedaan om als bewonersplatform in overleg met de exploitant Windpark Westfrisia en de grondeigenaren (waaronder de NH-Kerk Westwoud) het maximale aan compensatie voor de overlast in de wacht te slepen. De bestuursleden van de SOWW konden zichzelf op de borst kloppen want de uit te keren bedragen liggen boven het landelijke gemiddelde terwijl de overlast ingeschat wordt als minder dan de wettelijke waarden. Een regeling op de molens zorgt ervoor dat de molens op gezette tijden stil gezet worden om onder de wettelijke waarden te blijven.

Slagschaduwkalender

Alle bewoners binnen een straal van 600 meter van de 5 windmolens ontvangen eenmalig 2500 euro.

Op de bijgaande kaart zijn cirkels van 700 meter rond de 5 molens ingetekend. Een afgesproken eenmalige vergoeding van 2500 euro wordt uitgekeerd aan de bewoners van 31 woningen die binnen 600 (dus geen 700) meter van de molens staan. De kaart laat duidelijk zien dat deze woningen allemaal in Zwaagdijk staan. Op zich is dat fair gezien het feit dat de molens dichter bij Zwaagdijk staan en er daar van meer overlast sprake zal zijn, zeker gezien de baan van de zon. De Ouwedikkers blijven met deze regeling met lege handen staan.

Jaarlijkse vergoedingen van 50 tot 700 euro binnen een straal van 800 meter.

De SOWW mag, afhankelijk van de hoeveelheid wind, jaarlijks uit 3 potjes vergoedingen verstrekken. Dit zijn:

  1. Wet EMEA: 0,45 euro per Mwh voor omwonenden.
  2. NH-Kerk: 0,10 euro extra per Mwh voor omwonenden.
  3. Windpark Westfrisia, o.b.v. 1% van de Omzet.

Uit het eerste potje zal ongeveer 3.600 euro per jaar te verdelen zijn. Dit gaat gelijk verdeeld worden over de 2 dorpen (Zwaagdijk en Westwoud) en uitgekeerd worden aan verenigingen, activiteiten en initiatieven (bij voorkeur omtrent duurzaamheid).

Uit de andere 2 potjes wordt ongeveer 40.000 euro per jaar verwacht, hetgeen verdeeld wordt onder de huizenbezitters die zich in een straal van 800 meter van de molens bevinden, maar afhankelijk van de werkelijke afstand: hoe verder weg, hoe minder geld. Feitelijk zal dit 138 huizen betreffen waarvan de huizen aan de Oudijk zich aan de buitenrand bevinden. Aangezien er voor een minimum bedrag van 50 euro gekozen is, is de grens geen 800 maar 780 meter en zal een huis op die afstand dus goed zijn voor 50 euro. Iedere meter dichter bij de molen betekend 2,50 euro meer vergoeding, oplopend tot 700 euro voor het dichtstbijzijnde huis. Voor de duidelijkheid heeft men het gebied met vergoedingen begrensd tot het “vierkant”, zijnde het gebied tussen Oudijk, Noorderboekert, Zwaagdijk –Oost en Rijweg. Valt de cirkel van 800 meter daarbuiten dan betekent dat pech gehad. De bewoners van de noordwestelijke hoek van de ‘nieuwbouw’ van Westwoud zullen dus ook geen cent tegemoet kunnen zien. Afgaande op de kaart en de bovengenoemde rekenregel zal de meest gelukkige Ouwedikker jaarlijks rond de 450 euro (belast) tegemoet mogen zien en de minst gelukkige iets tussen de 50 en 100 euro.

Het was jammer dat de SOWW geen kaart kon tonen met de gehanteerde cirkels van 600 en 800 meter zodat de belangstellenden zich beter hadden kunnen oriënteren maar dit bleek afhankelijk te zijn van de beperkte informatie die Windpark Westfrisia beschikbaar had gesteld.

Gevaren

Tijdens de vragenronde werden door omwonenden terecht nog vragen gesteld over de veiligheid rondom en met name onder de molens. Wat zijn de risico’s voor mensen die op het land onder de molens werken of op de Westfrisiaweg rijden ? Het antwoord was kort maar krachtig: daar wordt niet in voorzien. Als er bijvoorbeeld een (stuk) wiek naar beneden komt dan kan je de eigenaar van de molen aansprakelijk stellen. Nu dus maar hopen dat er niets naar beneden komt !

Interessant? Laat het anderen weten!