Op woensdag 5 juni is tijdens een druk bezochte inwonersavond in De Schalm het Programma van Eisen (PvE) voor de te ontwikkelen Multifunctionele Accommodatie in Westwoud (MFA Westwoud) gepresenteerd. Het PvE is het afgelopen half jaar opgesteld door de partijen die zich willen vestigen in dit gebouw. De partijen onderling hebben overeenstemming, de gemeenteraad zal het PvE definitief vaststellen om zo de volgende fase van de ontwikkeling in te luiden.

Inwonersavond

Woensdagavond 5 juni stroomde de gymzaal in De Schalm vol. Veel bewoners kregen vanaf 20.00 uur onder het genot van koffie of thee van verschillende sprekers te horen welke werkzaamheden er de afgelopen tijd zijn verricht om de ontwikkeling van het MFA mogelijk te maken.

Wethouder Dirk Grotenhuis trapte de avond af, hij heette iedereen van harte welkom en blikte kort terug op de eerdere bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten is afgesproken dat de locatie aan de Dres dé locatie wordt voor de MFA. Deze locatie staat dan ook niet meer ter discussie. De invulling van de locatie, dat is waar het vanavond over gaat. Maar ook alvast een doorkijkje naar wat er mogelijk is met de huidige locatie van de school aan de Dr. Nuijenstraat, nadat de school is verhuisd.

Daarna kreeg Walter Koper van de MFA Alliantie het woord. Hij vertelde dat de Alliantie in deze fase van het project een stapje terug heeft gedaan, maar wel aan de zijlijn betrokken is gebleven bij het project.

Als laatste spreker kwam Andries Hogeveen van Scope Bouwmanagement aan het woord. Andries is als extern projectleider namens de gemeente betrokken bij de ontwikkeling van de MFA. Onder zijn leiding zijn in de afgelopen periode verschillende rapportages gemaakt. Allereerst is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de herontwikkeling van de twee locaties: de Dres en Dr. Nuijenstraat. In deze rapportages wordt ingegaan op de ruimtelijke mogelijkheden en de kosten. Verder heeft Scope een aanzet voor een Beheerplan voor de MFA gemaakt en dus het Programma van Eisen. In het PvE is opgenomen welke eisen en wensen de verschillende partijen hebben voor het nieuwe gebouw. Eisen op het gebied van afmetingen, verbindingen, flexibiliteit, installaties, bereikbaarheid, duurzaamheid, etc. etc. Ook is in het PvE een vlekkenplan opgenomen waarin schematisch is vastgelegd welke ruimtes er nodig zijn en hoe de onderlinge relaties tussen deze ruimtes zijn.

Het vlekkenplan laat zien dat in de toekomstige situatie het huidige dorpshuis en gymzaal van De Schalm worden verbonden met de MFA. De huidige kleedruimtes van de gymzaal maken plaats voor bergruimte. Nieuwe kleedruimtes en sanitaire ruimtes worden gerealiseerd in de nieuwbouw aan de andere zijde en vormen de verbinding naar de MFA. Via de centrale entree van de MFA zal de gymzaal bereikbaar zijn, maar ook de ruimte voor het Jeugdwerk, de school, de peuterspeelzaal én het kinderdagverblijf. Al deze functies komen op de begane grond. Op de verdieping komen huurappartementen. Deze appartementen krijgen een eigen (gezamenlijke) entree en parkeergelegenheid op eigen terrein.

Na de presentaties kreeg men de gelegenheid om hun vragen, tips en tops door te geven aan de betrokken partijen. Veel vragen gingen over de bereikbaarheid, zowel tijdens de bouw als wanneer de MFA in gebruik is. Immers betekent de bouw extra verkeer. En extra woningen en voorzieningen betekenen ook meer auto’s. Deze zorg is bekend bij de gemeente en wordt meegenomen bij de verdere uitwerking van het plan.

Daarnaast waren en diverse vragen over de grootte van de gymzaal. Binnen de verschillende haalbaarheidsonderzoeken is gekeken naar de mogelijkheden om deze te kunnen vergroten. Met de diverse betrokken partijen, waaronder stichting dorpshuis de Schalm (eigenaar van de gymzaal) is een afweging gemaakt of dit voldoende haalbaar en wenselijk is. In het voorstel dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd is na deze afwegingen niet voor vergroting van de gymzaal gekozen.

Verder was men vooral benieuwd naar de doelgroep van de appartementen. Dit worden huurwoningen met 2 á 3 kamers. Geschikt dus voor starters en senioren. De woningen op de huidige schoollocatie worden koopwoningen.

Het projectteam kijkt tevreden terug op de avond en ziet uit naar het verdere verloop van het project. Ook dan blijft Westwoud betrokken bij hun MFA. Ontwerpen zullen worden getoond en besproken. De input vanuit het dorp zal zoveel als mogelijk worden meegenomen om een MFA te kunnen realiseren dat voelt als een thuis voor alle toekomstige gebruikers.

Bijgaande bestanden tonen de voorlopige indeling (“vlekkenplan” genoemd).

Interessant? Laat het anderen weten!