Wil de regio West-Friesland echt aantrekkelijk en leefbaar blijven, dan zijn er meer plekken voor nieuwbouw nodig. Tegelijkertijd is domweg bouwen niet voldoende, aldus vier studenten van de Hogeschool Saxion. Het moet gevarieerder, aantrekkelijker.

Wat betreft laat de komende twintig jaar misschien wel grote overeenkomsten zien met de jaren zeventig. Ook toen kwamen overal grote woonwijken. Die nogal saai en monotoon van opzet waren. Volgens de vier studenten moet de regio rekening houden met een groei met 9500 huishoudens in de komende twintig jaar.

,,Dat is een nog overzichtelijke ontwikkeling. Maar dan is wel een aanzienlijke kwalitatieve verbetering nodig.’” Dat is het oordeel van de studenten Jelle van Triest, Leon van der Deijl, Rosalie Voorhaar en Rick van Burgsteden. Zij beoordeelden op uitnodiging van het NHD de toekomstplannen van de gemeenten in West-Friesland.

Woonvormen

De vier wijzen op de noodzaak om ook eens nieuwe woonvormen te bedenken, op een ander manier te kijken naar de verdichting van de bebouwing binnen de stadswijken en de dorpen. Hun advies: Meer koophuizen, meer huurhuizen voor starters en ouderen, maar variatie. Dus ook de vorm en stijl veranderen en vooral: duurzamer maken.

Daarnaast zal ook de bewoning in West-Friesland nog meer veranderen. Waar nu nog in traditionele gezinswoningen wordt gedacht, neemt het aantal alleenstaanden alleen maar toe. De provincie verwacht zelfs dat alleen in Enkhuizen een toename van het aantal samenwonende huishoudens wordt verwacht. Wie weet is stapelen, oftewel de komst van meer flats het antwoord…

Hoe moet dat dan in Hoorn? ,,De verwachting is dat er de komende jaren maximaal 3.000 woningen worden gebouwd in Hoorn”, is de uitleg. ,,Hierna zal Hoorn nagenoeg vol gebouwd zijn.”

De zeven gemeenten in West-Friesland willen dat het gebied bij de beste tien regio’s van Nederland gaan horen. Die ambitie – onlangs nog eens hernieuwd – betekent onder meer dat de regio over natuur en groen moet beschikken. Want bewoners waarderen juist die groene ruimte dicht bij huis. ,,Het is maar de vraag of de huidige voor de natuur aangewezen plekken wel voldoende zijn.”

Open landschap

De gemeenten hebben zelf het gebied ten oosten van de snelweg A7 aangewezen voor nieuwe ontwikkelingen. Net als de provincie zien de gemeenten het open landschap van gebieden als de Gouw en de Westerkogge als waardevol. Dat betekent dat voor Opmeer, Koggenland en delen van Medemblik weinig grote nieuwe bouwplekken in het verschiet liggen.

Nee, dan het gebied aan de oostkant van de A7. De Saxion-studenten zien dat zelfs het huidige groene gebied rond Westwoud nog eens wordt vol gezet met huizen. Simpelweg omdat hier al de beter verbindingen (Westfrisiaweg, de spoorlijn) liggen. En dat past weer in het idee van de Bandstad, dat ooit begin jaren tachtig al in de eerste ontwerpen van de provincie verscheen. Waarmee het verre, vage toekomstbeeld dat toen werd geschetst, de komende jaren zomaar heel erg dichtbij komt.

De vier studenten zien dat ook wel gebeuren: In Drechterland ligt een groot stuk grond tussen de N307 en de spoorlijn Hoorn-Enkhuizen. Volgens Nieuwe Kaart Nederland is dit een potentiële locatie voor nieuwbouwwijken, dit loopt over tot de gemeente Stede Broec.

,,Naar schatting worden hier rond de 3.000 woningen gebouwd”, is hun inschatting. ,,De gemeente Drechterland loopt helemaal door tot de gemeente Hoorn. Stel, als er de komende jaren blijkt dat er nog 10.000 woningen extra nodig zijn, is de grond tussen Hoogkarspel en Hoorn de perfecte locatie voor woningbouw. Dit is gelegen aan de N307 en aan een spoorlijn, waardoor het de beste toegankelijkheid heeft van het gebied.”


De kaart van West-Friesland, in de ogen van de studenten: aan de linkerkant van de kaart blijft de regio nog redelijk ’open’, rechts groeien Hoorn en Enkhuizen aan elkaar vast.

Logisch

,,Daarnaast kun je ook ten hoogte van Hoogkarspel verder naar het noorden of zuiden uitbreiden als dat nodig zou moeten zijn. Deze locatie zou samen met het gebied tussen Hoorn en Hoogkarspel het meest logische uitbreidingsgebied zijn.”

En ja: zij zien ook wel dat de regio in de toekomst in twee delen wordt ‘geknipt: het open deel ten westen van de A7, het drukke deel tussen Hoorn en Enkhuizen.

Of dat ook het beste is voor een top-10 regio? ,,Het is goed voor de discussie”, vinden ze zelf.


De Oostergouw bij Hoorn, het gebied dat studenten ook hebben bestudeerd.
(op de achtergrond het open landschap van Westwoud)

Bron: Noordhollands Dagblad, 21-08-2019

Interessant? Laat het anderen weten!