Beste stakeholders van MFA Westwoud,

Hierbij berichten wij jullie over de stand van zaken m.b.t. de realisering van een MFA in Westwoud.

Voorbereidingskrediet

Voor de zomervakantie heeft de gemeente een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld waardoor er concrete plannen voor de MFA kunnen worden gemaakt. In de voorbije periode heeft de gemeente met diverse stakeholders, maar ook met Het Grootslag en eventuele andere partijen die aan zouden kunnen sluiten (bijv. Kinderopvang), gesprekken gevoerd. Ook zijn er tussentijds gesprekken gevoerd met onze alliantie en het schoolbestuur.

Aanstelling externe projectleider, projectgroep en klankbordgroep

De volgende stap zal nu zijn dat er door de gemeente een externe projectleider wordt aangesteld en dat er een projectgroep wordt ingericht. De opdracht voor het project wordt gegeven door een stuurgroep (met daarin o.a. gemeente en Het Grootslag). Mogelijk wordt er ook nog een klankbordgroep gevormd.

Concreet plan

De projectgroep zal een concreet plan ontwikkelen dat zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van de gebruikers / stakeholders. We stellen ons daarbij voor dat er een ‘pakket van eisen / wensen’ wordt uitgevraagd bij jullie. We hebben aan de gemeente gevraagd op korte termijn deze projectgroep actief te maken en ook een indicatie van een tijdpad te geven. Er moeten immers nu concrete stappen worden gezet. Het schoolbestuur is al bezig met het samenstellen van een programma van eisen voor het schoolgebouw. Dit plan wordt uiteraard een onderdeel van de totale MFA. Mooi om te zien dat er op dat gebied al concrete stappen worden gezet.

We hebben er alle vertrouwen in dat er na een periode van relatieve rust er binnenkort gas gegeven wordt richting het opstellen van een concreet plan voor de MFA Westwoud.

Einde alliantie MFA ?

Daarmee komt er ook een einde aan de voorbereidende activiteiten van de alliantie MFA. Wellicht nemen 1 of meer van onze leden plaats in de projectgroep of de klankbordgroep.

Met vriendelijke groet,

Alliantie MFA
Sandra, Walter, Roel, Siem en Koos

Interessant? Laat het anderen weten!