Beste inwoner van Westwoud,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een inwonersavond over de realisatie van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Westwoud en overige dorpsontwikkelingen. Op woensdag 5 juni a.s. willen wij u graag informeren over de stand van zaken. Daarnaast kunt u met de betrokken partijen in gesprek gaan over uw ideeën bij deze plannen.

Vanuit het programma Vitale Dorpen is de alliantie MFA ontstaan. De alliantie heeft de eerste stappen gezet om te komen tot een MFA in Westwoud. Na een zorgvuldig proces samen met de gemeente is er een voorkeursscenario voor een MFA op de locatie van de voormalige openbare basisschool ’t Skitteljacht en rondom dorpshuis De Schalm opgesteld. Dit voorkeursscenario is aan de inwoners van Westwoud voorgelegd tijdens een informatiebijeenkomst in 2018.

Op woensdag 5 juni a.s. organiseren wij opnieuw een inwonersavond in Westwoud. Tijdens deze avond nemen wij u mee in het proces dat is doorlopen. Daarnaast willen wij de toekomstige gebruikers van de MFA en het ruimtelijke en functioneel programma van eisen van de MFA aan u presenteren. Ook informeren wij u over de verdere dorpsontwikkelingen in Westwoud, zoals mogelijke herontwikkeling van de huidige locatie van de WestWijzer. U krijgt tijdens deze avond de mogelijkheid om vragen te stellen en verder mee te denken over de plannen. Uw inbreng nemen wij mee in een definitief voorstel aan de gemeenteraad.

Wij nodigen u van harte uit om op woensdag 5 juni 2019 om 20.00 uur aanwezig te zijn in dorpshuis De Schalm, Dr. Nuijensstraat 14b in Westwoud.

Voor vragen over de inwonersavond kunt u contact opnemen met:
Carlo Heilig via telefoonnummer 0228-352 352, of
per mail gemeente@drechterland.nl.
Graag zien wij u op woensdag 5 juni 2019 in De Schalm.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Drechterland,

Dirk te Grotenhuis en George Besseling,
wethouders gemeente Drechterland.

Interessant? Laat het anderen weten!