Begin 2019 is Scope Bouwmanagement uit Hoorn gestart met het vervolgonderzoek naar een MFA te Westwoud. Een groep bewoners vanuit het dorp, onder de naam Alliantie MFA, hebben een goede eerste aanzet verricht. Er zijn o.a. enquêtes gehouden en de potentiële nieuwe gebruikers zijn in kaart gebracht.

Scope stelt voor het nieuw te realiseren MFA een ruimtelijk en functioneel programma van eisen op. Hiervoor zijn in de maanden januari en februari een aantal interviews afgenomen bij de verschillende stakeholders. De resultaten zijn verwerkt in een ruimtebehoefte en vertaalt  naar vlekkenplannen. Begin maart zijn de eerste resultaten besproken met de toekomstig gebruikers, de Alliantie MFA en stichting Dorpshuis de Schalm.

Zie ook: https://www.scopebm.nl/projecten/gemeente-drechterland-onderzoek-nieuwbouw-mfa-westwoud/

De maanden maart en april werkt Scope het PVE verder uit en onderzoekt de verschillende scenario’s van de gymzaal, namelijk renoveren of nieuwbouw. Daarbij worden de wensen van verschillende gebruikers beoordeeld en wordt de gymzaal getoetst aan de normen.

Voor de vrijkomende locatie, het huidige terrein van de basisschool en peuterspeelzaal, wordt een haalbaarheidsstudie opgesteld. Zodra de MFA is gerealiseerd worden de huidige gebouwen gesloopt. Scope onderzoekt de mogelijkheden naar woningbouw op het betreffende perceel.

Begin mei wordt een dorpsbijeenkomst gehouden in dorpshuis de Schalm, waarbij Andries Hogeveen van Scope de resultaten presenteert waar Scope de afgelopen periode aan heeft gewerkt. Ook een aantal toekomstig gebruikers (De WestWijzer en Het Grootslag) geven een toelichting op de voorgenomen plannen.

Met vriendelijk groet en tot mei…

Scope Bouwmanagement

Interessant? Laat het anderen weten!