Er wordt hard gewerkt aan het ontwerp van de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Westwoud. Binnenkort stellen we het definitieve ontwerp vast.  Daarna volgt het maken van het technisch ontwerp en start de aanbesteding.

Waar bestaat de MFA Westwoud uit?

In de MFA in Westwoud komen basisschool De Westwijzer, 12 huurappartementen van woningstichting Het Grootslag en een geheel vernieuwde gymzaal. Daarnaast maken ook kinderopvang Kappio, stichting Jeugdwerk en dorpshuis De Schalm deel uit van de MFA.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

In september 2020 presenteerden we het voorlopig ontwerp van de MFA op een bijeenkomst voor omwonenden. De reacties op het ontwerp hebben we meegenomen bij de uitwerking van het plan tot een definitief ontwerp.

Inrichting aangepast

Tijdens het uitwerken van het voorlopig ontwerp ontstonden nieuwe inzichten in de inrichting van de nieuwe accommodatie.Ten opzichte van het eerder opgestelde programma van eisen zijn bijvoorbeeld verbeteringen doorgevoerd voor de gymzaal en kleedruimtes. Ook krijgt de kinderopvang meer ruimte naast de peuterspeelzaal. Daardoor worden enkele bergingen en algemene ruimtes van de basisschool verplaatst.

Ontwerp terrein

Het ontwerp voor de inrichting van het terrein is ook gewijzigd. Nieuweboer Architecten en adviseurs heeft de reacties van de gebruikers en omwonenden hierin meegenomen. Het plan is het terrein te vergroten door een grotere deel van de openbare ruimte erbij te betrekken.

De volgende stap

De volgende stap is het vaststellen van het definitief ontwerp van de MFA. De architect maakt hiervan 3D-beelden. We zullen het definitief ontwerp nog voor de zomer 2021 presenteren aan alle gebruikers en inwoners. Wanneer en op welke manier we dat doen, hangt af van de coronamaatregelen. Hierover leest u meer in een volgend nieuwsbericht.

Informatie

Voor vragen over de MFA Westwoud kunt u contact opnemen met de Carlo Heilig,  via 0228 – 534100 of gemeente@drechterland.nl.

Planning (naschrift redactie www.westwoud.info)

Inmiddels is het duidelijk geworden dat de bouw van het MFA aanzienlijk uitgesteld is. Dit zien een aantal mensen met lede ogen aan.

Zo zullen de mensen die zich hebben ingezet voor de fusie van de 2 basisscholen De Regenboog en De Koppeling niet blij zijn met het feit dat de kinderen later de nieuwe school kunnen gaan gebruiken.

Daarnaast lopen een aantal vervolgprojecten vertraging op. Zo zullen geïnteresseerden in de woningen die op de huidige plek van de gefuseerde basisschool De Westwijzer moeten verrijzen langer moeten wachten op een kans. Verder zal de renovatie van Woudlust langer op zich laten wachten omdat de huidige bewoners pas later hun (tijdelijke) intrek kunnen innemen in de 12 appartementen die in de MFA gebouwd moeten worden.

Navraag door de redactie bij de projectleider leert dat er over de start en oplevering van de MFA pas iets reëels valt te zeggen na het vaststellen van het definitief ontwerp van de MFA. Deze zomer moeten aansluitend hierop de procedures voor de aanbesteding, de ruimtelijke onderbouwing en de wijziging van het bestemmingsplan nog doorlopen worden.

De eerste paal gaat voorlopig dus nog niet de grond in.

Interessant? Laat het anderen weten!